Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1544)