Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (672)