Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (598)