Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1244)