Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)