Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1601)