Επαγγέλματα

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Executive)

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τους όρους διεξαγωγής τους και την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ...

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (International and European Economic Studies Specialist)

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας του στο χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών ...