Επαγγέλματα

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Executive)

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τους όρους διεξαγωγής τους και την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ...

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (International and European Economic Studies Specialist)

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας του στο χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών ...

Διαφημιστής (Advertiser)

Διαφημιστής είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την πληροφόρηση των καταναλωτών, τη διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας τους και την αύξηση των πωλήσεων. ...

Στέλεχος Έρευνας Αγοράς (Market Research Executive)

Στέλεχος έρευνας αγοράς είναι ο επαγγελματίας ο οποίος προσφέρει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στον τομέα των στατιστικών ερευνών και της προώθησης των πωλήσεων. Στόχος του στελέχους είναι η διερεύνηση, ...