Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (337)