Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)