Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)