Οικονομικό Τμήμα – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (867)